Propagace SpyConu

15.06.2011 20:21

Jeden z našich přednášejících, Martin Jekkyl Řehánek, využil závěrečného ohňostroje v rámci Ignis Brunensis a propagoval mezi návštěvníky letošní SpyCon!